PROFIL SPOLOČNOSTI ROZSAH ČINNOSTI KARIÉRA KONTAKT
KONTAKT
Sídlo:
 
Technologyr Plus s.r.o.
Bojnická 15
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Prevádzka:
 
Ulica 1. Mája 216/7
058 01 POPRAD
Slovenská republika

 
mobil: +421 905 112 375
email: office@technologyrplus.eu
web: www.technologyrplus.eu

 
IČO: 47 536 853
DIČ: 20 23 99 23 44
IČ DPH: SK 20 23 99 23 44

 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č. 94860/B
Technologyr Plus s.r.o.
Bojnická 15, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Bankové spojenie : Uni Credit Bank, č.ú. 1239753009/1111
Internet : www.technologyrplus.eu
E-mail : office@technologyrplus.eu
IBAN : SK34 1111 0000 0012 3975 3009
IČ DPH: SK2023992344
IČO: 47 536 853
SWIFT: UNCRSKBX