PROFIL SPOLOČNOSTI ROZSAH ČINNOSTI KARIÉRA KONTAKT
PROFIL SPOLOČNOSTI
Spoločnosť Technologyr Plus s.r.o. vznikla r. 2013 ako projekčná a inžinierska kancelária.
 
V spoločnosti Technologyr Plus s.r.o. pracujú skúsení, kvalifikovaní inžinieri, ktorých prax a bohaté skúsenosti z predchádzajúcich odpracovaných rokov z oblasti projektovania technologických celkov zaručuje úspešne spracovanie aj tých najnáročnejších technologických projektov podľa požiadaviek zákazníka. Naše skúsenosti v oblasti projektovania sú podoprené účasťou na medzinárodných projektoch
 
Pri svojej práci používame najmodernejšie 3D softwary ako sú:
  • AVEVA 3D PDMS
  • Intergraph 3D PDS
  • Autodesk AutoCAD 3D,
  • Autodesk Inventor
Spoločnosť sa orientuje na projekčnú a inžiniersku činnosť v oblasti:
  • potravinárskeho priemyslu
  • chemického priemyslu
  • jadrového priemyslu
Medzi našich zákazníkov patria v súčasnosti okrem domácich spoločností aj úspešné projekčné kancelárie z Nemecka, Rakúska a Čiech.
Technologyr Plus s.r.o.
Bojnická 15, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Bankové spojenie : Uni Credit Bank, č.ú. 1239753009/1111
Internet : www.technologyrplus.eu
E-mail : office@technologyrplus.eu
IBAN : SK34 1111 0000 0012 3975 3009
IČ DPH: SK2023992344
IČO: 47 536 853
SWIFT: UNCRSKBX