PROFIL SPOLOČNOSTI ROZSAH ČINNOSTI KARIÉRA KONTAKT
ROZSAH ČINNOSTI
 • 3D modelovanie v PDMS/PDS
 • Špecifikácia a súpis armatúr
 • Špecifikácia izolácií
 • Špecifikácia atypických častí potrubných rozvodov
 • Dispozičné riešenie zariadení
 • Špecifikácie zariadení
 • Detailné výkresy zariadení
 • Plány potrubných vedení
 • Plány potrubných uložení a podpor
 • Detaily potrubných uložení a podpor
 • Izometrie
 • Výkresy vzduchotechniky
Technologyr Plus s.r.o.
Bojnická 15, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Bankové spojenie : Uni Credit Bank, č.ú. 1239753009/1111
Internet : www.technologyrplus.eu
E-mail : office@technologyrplus.eu
IBAN : SK34 1111 0000 0012 3975 3009
IČ DPH: SK2023992344
IČO: 47 536 853
SWIFT: UNCRSKBX